Projekt Interdyscyplinarnych Analiz Układów Złożonych

Układy złożone to sytuacje w których zachowanie zbiorowości jest trudne do przewidzenia, nawet jeśli dobrze rozumiemy zachowanie jednostek. Tam gdzie kończą się możliwości prostej obserwacji i analizy wkraczają struktury dynamiczne.

Analiza i obserwacja modeli układów złożonych jest możliwa właściwie tylko z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Projekt Interdyscyplinarnych Analiz Układów Złożonych ma za zadanie udostępniać oprogramowanie potrzebne do modelowania i analizy wyników, rozwijać i łączyć ze sobą różne modele.

Ma też na celu popularyzowanie i udostępnianie wiedzy o układach złożonych, tak aby wyniki i analizy były zrozumiałe pomiędzy dziedzinami mogącymi prowadzić ze sobą naukowy dialog. Kolejnym celem jest stworzenie repozytorium wiedzy i wyników badań, które pozwoli na stawianie naukowych pytań i udzielanie na nie odpowiedzi.