PIAUZ dla nauki

PIAUZ to dedykowane oprogramowanie naukowe, gotowe do implementacji pomysłów opartych na analizie układów złożonych. Pozwala na przeprowadzanie niemal dowolnie dużych symulacji np. życia społecznego, modelowania zachowań masowych, czy postaw konsumenckich.

Stworzone z myślą o laikach, wraz z dokumentacją techniczną pozwalającą na zrozumienie nie tylko funkcjonowania programu, ale i mechaniki układów złożonych w ogóle.

U podstaw tego oprogramowania leży interdyscyplinarna próba stworzenia uniwersalnego języka przebiegu symulacji – język matematyczny pozwalający na statystyczną obróbkę wygenerowanych danych. Dzięki temu wyniki nadają się do zewnętrznej analizy, czy implementowania w innym oprogramowaniu.

W skład PIAUZ’u wchodzą także rozmaite narzędzia analityczne pozwalające na szybkie definiowanie granic symulowanego świata, śledzenie przebiegu symulacji w czasie rzeczywistym i edycji bieżących zmian, w efekcie dających badaczowi pełną kontrolę nad stworzonym przez niego wirtualnym światem.

Dodatkowe, wbudowane narzędzia wizualizowania uzyskanych efektów i systemy raportowania są przygotowane do współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem obróbki statystycznej, ułatwiając do maksimum przetworzenie i zrozumienie efektów badań prowadzonych tą metodą.

Projekt posiada konstrukcję umożliwiającą szybką jego rozbudowę i modyfikację w zależności od potrzeb badawczych, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom badacza stawiającego pytania lub hipotezy naukowe.