PIAUZ dla biznesu

PIAUZ zajmuje się stosunkowo nowym rodzajem badań, które zamiast realnego badanego wykorzystuje jego model komputerowy, a ściślej mówiąc model całego społeczeństwa masowego, wraz predyspozycjami i indywidualnymi skłonnościami jednostek, uwzględniając także takie szczegóły mapy społecznej jak sposoby komunikacji, odległości psychologiczne i inne.

Trudno sobie wyobrazić alternatywy analizowania zachowań masowych, ponieważ złożoność struktur mas ludzkich wymyka się klasycznym badaniom i analizom. Dzięki podejściu poprzez modelowanie można realnie opisywać i przetwarzać struktury konsumenckie bądź polityczne o dalece większych rozmiarach niż w przypadku klasycznego podejścia. To sprawia, że modelowanie komputerowe przesuwa analizę masową w nowy obszar – obszar ścisłych cyfr dokładnie oddających rzeczywistość społeczną.

Precyzja pomiaru może być tu dowolnie duża przy odpowiednio sformułowanym problemie badawczym. Model komputerowy pozwala na giętkie dostosowanie ram pomiaru, szeregów czasowych i pozwala na uchwycenie zjawisk, które nie są zauważalne w przypadku klasycznych badań – bądź z racji skali opisywanej struktury, bądź z racji braku kontroli nad czasem obserwowanych przemian.

Modelowanie układów złożonych pozwala też na nadążanie za dynamiką zmian w społeczeństwie sieciowym, które zmienia się zbyt szybko, by klasyczna forma badań uzyskała odpowiedzi na stawiane pytania, nim jeszcze nastąpi kolejna przemiana. Bez modelowania praktycznie nie jest wykonalne otrzymywanie wyników, które nie są jedynie artefaktami informującymi o przeszłości.

PIAUZ nie tylko redukuje czas badań, ale i drastycznie zmniejsza ich koszta. Ponieważ nie wymaga ono w wielu przypadkach żywych respondentów, pozwala odciąć koszta związane z zatrudnianiem badaczy, czy laboratoriów pomiarowych – jeśli tylko implementowana w oprogramowanie idea pozwala na przetworzenie binarne.

Najważniejszym atutem PIAUZ’u jest jednak implementacja idei: Mechanika Rewolucji. Podczas gdy klasyczna metoda badawcza pozwala na obserwację zmiany społecznej, konsumenckiej, czy politycznej już w trakcie jej trwania, modelowanie komputerowe pozwala na przewidzenie w jaki sposób wspomnianą zmianę wywołać.